Selskaper i STP Group

STP Group

STP Group er et felles navn for selskaper der STP Invest AS eier mer enn 50% av aksjene. STP Group består av flere selskaper som tilbyr industriell produktutvikling og produksjon innenfor mange ulike bransjer samt utvikling og salg av et egenutviklet solbasert energisystem (HYSS). STP Invest er et investeringsselskap som bidrar til økt lønnsomhet og konkurransekraft i gruppens selskaper.

Bedriftene i gruppen har kontorer og produksjon i flere land både i Europa og i Asia. Alle selskaper i STP Group driver med utstrakt FoU-virksomhet for å utvikle fremtidens løsninger og produkter innenfor sine satsingsområder.

Scandinavian Tooling & Production AS (STP)

STP ble etablert i 1999 med hovedkontor i Trondheim. I tillegg til egen produktutviklings- kompetanse, har vi et inngående samarbeid med et nettverk av kompetente utviklere og produsenter innenfor mange fagområder. STP tilbyr utvikling- og produksjonsressurser i alle faser fra en ide’ unnfanges til produktet er produsert og levert. Sammen med våre partnere på Taiwan produserer vi både komponenter og komplette produktleveranser for våre kunder og tar også ansvar for både forpakning og logistikk med leveranser over hele verden.

STP Technology AS

STP Technology utvikler og leverer programvare, dataanalyse og elektronikk. Selskapet ble etablert i 01.01.2019 i Trondheim og er et datterselskap av STP Invest AS.

STP Technology kompletterer en nisje i STP Group for tjenester innen elektronisk design, innebygde systemer og  bedriftssystemer.

Kjernekompetanse og ressurser er innenfor avansert programmering

«Selskapets visjon er å være ledende utvikler av teknologiske plattformer til overvåking og sikring av verdifulle eiendeler»

Protolab AS

Protolab ble etablert i 2006 med erfaring og kunnskap fra Fem Design, VINN Design og Prototypelaboratoriet med historie tilbake til 1995. I tillegg til å levere prototyper av mange ulike slag og metoder, er vårt hovedfokus å være en produktutviklings- og produksjonspartner for skandinaviske selskaper med salg og distribusjon over hele verden. Protolab har sin største utviklings- og produksjonspartner i Kina, men har også produksjonsnettverk i Skandinavia, UK og Øst-Europa.

Free Energy Innovation AS (FEI)

Free Energy Innovation ble etablert i 2010 med en visjon om å tilby solbaserte energisystem som kan forsyne bygninger med all den energien de trenger. Selskapet utviklet derfor HYSS – en hybridvarmepumpe – som er det mest kostnads- og miljøbesparende oppvarmingssystemet på markedet. HYSS har vunnet en rekke internasjonale priser for sine innovative løsninger og selges via datterselskaper i Norden ut til VVS installatører i de respektive land.

STP Invest – Investeringer og eierskap

STP Group kan, gjennom investeringsselskapet STP Invest, investere i teknologibedrifter også utenfor gruppen. Forutsetningene er at produktene er innovative med stort markedspotensiale og at minst en av bedriftene i STP Group er deltakende i prosjektet enten som (med-)utvikler og/eller produsent.

Forskning og utvikling (FoU)

Selskaper i STP Group driver med utstrakt FoU-arbeide for å utvikle framtidens løsninger innenfor våre forretningsområder. Vi samarbeider tett med forskningsmiljøer som blant andre SINTEF, Dansk Teknologisk Institutt (DTI) og NTNU.

Share This