• Industrialisering av idéer
• Produksjon
• Verktøyframstilling
• Prototyping
• Design & Engineering
• Entreprenørskap og investeringer

Design & Produktutvikling

STP Group har siden 1999 gjennomført og deltatt i mange utviklingsprosjekter, fra idé og skisser til full industriell utvikling med produksjonsverktøy, serieproduksjon, sammenstillingslinjer, emballasje og distribusjon. Produktdesign betyr både form og funksjon, men innebærer også full detaljkonstruksjon.

Produksjonsverktøy

I de tilfeller hvor våre kunder selv ønsker å stå for produksjonen produserer vi selve produksjonsverktøyet. Vi sørger deretter for frakt av verktøyet til kundens egne produksjonslokaler.

Entreprenørskap og investeringer

STP Group kan bidra både med kapital og entreprenørkompetanse i teknologibedrifter. Vi har siden 1999 bistått gründere med rådgivning innen selskapsetableringer, finansiering og realisering av produktidéer. Les mer om dette under STP Invest.

Prototyper

Produktutvikling krever ofte utvikling av prototyper og testing av produktet før endeling investering i fullskala produksjonsverktøy. I våre verksteder og testlaboratorier implementerer vi forskning og utvikling og fører produktet inn til full industrialisering ved bruk av alle aktuelle prototypeteknikker og materialer. Les mer om prototyping på protolab.no

Industriell produksjon

STP Group leverer industriell produksjon innen en rekke bransjer og ulike produktkategorier. Produksjon omfatter komplette produktleveranser eller del-leveranser innenfor metall-, plast- og elektronikkproduksjon. Dette inkluderer produksjonsverktøy, deleproduksjon, sammenstilling, forpakning og distribusjon. STP Group leverer både små- og storskalaproduksjon.

Selskaper i STP Group:

Share This